Tandreglering

 

Tandreglering (ortodonti) är en biologisk behandlingsmetod för att korrigera och flytta på tänder i käkbenet och även för reglering av felaktigheter i hur käkarna står.

Vi utför alla former av tandreglering på både barn och vuxna och vi tar emot nya patienter.

Fast tandställning är den vanligaste tandställningen där man klistrar på fästen på varje tand. Utseendet på fästena kan variera och de kan vara metallfärgade eller tandfärgade/vita. De tandfärgade fästena ger tandställningen mindre uppmärksamhet.

Osynlig tandställning innebär att tandställningen inte syns alls. Vi använder vi oss av Incognito och det är en helt individuellt framställd tandställning som limmas på insidan av tänderna. Estetiskt sett är den överlägsen då den inte syns alls. Inför en behandling med Incognitotas en avgjutning på kliniken och tandställningen framställs efter stor precision utomlands. Denna metod är mer kostsam än en traditionell behandling, se priser.

Vi gör även behandlingar med nästan osynliga skenor. Behandlingen består av ett antal nästan osynliga, borttagbara skenor som du byter varannan vecka till nästa uppsättning skenor. Varje skena är tillverkad för just dina tänder. När du byter dina skenor kommer dina tänder flyttas bit för bit, tills de nått den slutgiltiga positionen.

Avtagbara tandställningar används om man vill påverka käkarnas tillväxt och används således på barn och ungdomar. Det finns även avtagbara genomskinliga skenor som kan rätta till mindre felställningar av tänder på ungdomar och vuxna.

Stabilisering efter behandlingen är oerhört viktigt då vi vet att tänderna flyttar på sig en lång tid efter behandlingen. Ansiktet, käkarna och även tänderna förändras med tiden på olika sätt.