Expertis


Janina Strauss
är legitimerad tandläkare och specialisttandläkare i tandreglering, ortodonti. Janina har tagit tandläkarexamen och specialistexamen i tandreglering vid Karolinska Institutet samt även en magisterexamen. Hon har arbetat kliniskt med patienter, undervisat blivande tandläkare och forskat vid Karolinska Institutet.

 

Janina arbetar sedan flera år tillbaka med tandregleringspatienter på Stockholmsvägen 33, Lidingö och behandlingen utförs alltid av en specialist.

 

Tandreglering på Lidingö har ett nätverk med andra tandregleringsspecialister och tandläkarkollegor.

 

Vi är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna,  Svenska ortodontiföreningen, European Orthodontic Society, World Federation of Orthodontics.